Redaktören har ordet

Trean 23 – ännu ett häfte av Hänt där vi minns Nils Herman Sternby, hans bullriga skratt och tiden i den gamla lokalen. Han står lätt lutad och berättar om Vinet från Kaplandet bland några kära vänner där flera också är borta. Bilden är tagen av vännen Pierre Mens som också bjuder oss på en kavalkad av egna bilder ur livet sett ur hans kameraperspektiv. Vi minns också den återkommande klubbauktionen, där föremålen byter ägare under skratt och jubel. Kräftkalaset sprider också en stor glädje för många och Jan Horck återkommer till lite av sin barndoms Karlsborg. Till sist en kempekrogrunda i Dronningens by serverat i ett glas, alla små minnesvärda travlarstunder som skänker lite glädje och distans till vardagens förfärliga verklighet. Man frågar sig hur detta kunde inträffa – verkligheten i en fredlig kibbutz i Södra Israel. Jag är biolog och ser Sapiens - människan som en art bland 4500 andra däggdjursarter som tar hand om och föder upp sina ungar och för livet vidare – detta den mest essentiella delen av livet.

 Ingvar Kärnefelt
vicehövding

Travellers' Club i Malmö Styrelse

Styrelsen för Travellers' Club Malmö parkerad i sommarsolens glans den 22...
Läs mer...

Hövdingen har ordet

Travlarbröder! När detta skrives har vi just haft en mycket lyckad...
Läs mer...

Redaktören har ordet

Trean 23 – ännu ett häfte av Hänt där vi minns Nils Herman Sternby, hans...
Läs mer...