Travellers' Club Styrelse 2016

Travellers’ Club i Malmö består av män som skaffat sig erfarenhet och kunskap om främmande länder och kulturer och som vill utbyta tankar och erfarenheter.
Klubben har till uppgift att främja sällskaplig sammanslutning mellan män, som rest eller vistats i utomeuropeiska länder, för att de må lära känna varandra och bliva i tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter.
Travellers’ Club i Malmö är Samlingspunkten för Glädjespridande Berättare om Främmande Kulturer.

Ny styrelse för Travellers Club Malmö i vårsolens glans den 20 april utanför klubblokalen.

Från vänster översta raden: Håkan Rylander (skattmästare, finanser), Peter Löwegren (styrelsesekreterare, medlemsregister), Lennart de Maré (klubbsekreterare, mötesprotokoll), I Kärnefelt (redaktör, mötesreferat för tidningen Hänt), Gunnar Dahlberg (klubbmästare, möteslogistik). Från vänster 2a raden: Richard Wahlgren (intendent, samlingar, böcker), Bo Adamson (dux emeritus, klubbens historia), Bengt Sjölund (chef o ordförande, Hövding), Torgny Nordqvist (vice ordförande o vice Hövding, mötesplanering, nyrekrytering), Bengt Houltzén (edil, ansvarig för klubblokalen, pubansvarig, kontakt med tryckeriet). [Foto Pierre Mens]

Info

Publicerad av: Peter Löwegren
Publicerad: 2016-06-11 16:16
Senast ändrad: 2017-02-15 23:55

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg