Hela artikeln "Redaktören har ordet" 2018 nr 2

Försommaren redan här – bedövande vacker med alla dessa nyanser hos syren, hägg, blommande äpple- och päronträd, kastanjer – och solen och värmen. Man ville helst att tiden skulle gör halt.

Så har klubben fått en ny hövding igen – själv har jag upplevt fyra. Sune Wetterlund (hövding 1970-1987) en fin äldre herre som alltid satt vid honnörsbordet i samband med möten, och när jag blivit invald satt jag bredvid honom en gång. Vi talade om Afrika, Östafrika där han lämnat många minnen, solens uppgång över Mombasa ur Indiska Oceanens horisont, men det blev också tänkta möten med Karen Blixen – I had a farm in Africa, at the foot of the Ngong Hills. Bo Adamson var hövding när jag valdes in 1994 (1987-2002), en mycket intellektuellt begåvad herre, som i sina stora tal gärna belysta med material ur stora världshändelser alltid lyckades att få in Malmö Travelers Club i sammanhanget. Den begåvade språkmannen Arne Zettersten tog sedan över (2002-2015), hans värld var Engelskan - på modernt vis, men också ur J.R.R. Tolkiens och sagans storslagna världar.

När vi skulle fira 80 års jubileum 2016 berättade han vid ett av sina tal om fourscore, det engelska ordet för 80 eller fyra tjog. Jag mailade honom och reciterade ur Abraham Lincolns berömda tal från 19 november 1863, the Gettysburg Address, Fourscore and seven years ago…. och han tackade för stora berömda ord. Arne avgick ju tyvärr på grund av allvarlig sjukdom 2015, och nu är vi här efter Bengt Sjölunds korta tenure, Bengt Sjölund den mycket framgångsrike och begåvade forskaren (hövding 2015-2018), och läkaren som fick ge vika för att avståndet mellan friheten och ambitionen att gå vidare i karriären lämnade honom föga marginaler. Den förre vicehövdingen Leif Mazetti Nissen tog med stor glädje och entusiasm emot uppdraget. Vårhäftet av Hänt innehåller för övrigt ett smakfullt potpurri av berättelser förankrade ur den fiktiva verkligheten.

Fritiof Anderssons avslutande resa med Evert Taube och Frank Orton, Trygve Bångs hissnande upplevelser i luftakrobatik, ur Gerners berättelse om totalitär maktutövning över det Ryska folket, Nils Gunnar Toremalms kulinariska resor, Frank Orton åter i en stilistisk studie från mindre kända östungerska städer, vårmötet Nils-Ottos kärlekssaga om ägget och till sist men icke minst vår Kulturpristagare Pierre Mens' fantastiska resa genom livet dokumenterad i tusentals frusna – eviga ögonblick.

Ingvar Kärnefelt

Info

Publicerad av: Håkan Forseth
Publicerad: 2018-06-10 13:43
Senast ändrad: 2018-06-10 13:43

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg