Hela artikeln "Hövdingen har ordet" 2018 nr 2

Travlarbröder!

Vid det urtima medlemsmötet den 24 april i Lund presenterades den utsedda Valberedningens förslag till ny styrelse och detta godkändes helt och fullt av mötet.

Jag tackar särskilt för förtroendet att få träda in i Hövdingarollen. Efter ett konstituerande möte med den nygamla styrelsen är vi övertygade om att vi kan se fram emot ett fint samarbete och att vi kan arbeta effektivt mot gemensamma mål för Travellers Club i Malmö!

Målet är att värna våra nu 82-åriga traditioner och med fin känsla och försiktighet anpassa dessa till nutid och framtid!

Vid avtackningen och överlämnandet av medaljer, som avslutade medlemsmötet, saknade jag tre namn:
Peter Bjellerup som en kort tid, men dock, hoppade in som Klubbsekreterare, Torgny Nordqvist som bidragit stort under flera år i styrelsen och nu senast var Vice Hövding och Icke minst Bo Adamson som var Hövding i 15 år och Dux emeritus i 16 år. Oslagbart!

Dux har med sin klokskap, generositet och sitt engagemang kryddat med sund envishet, bidragit stort i vår Club! Dux historiska dokumentation av vår verksamhet är ovärderlig och så även hans generösa donation av teknisk utrustning som gör det möjligt att visa nästan allt i vår fina Club-lokal! – Ett varmt tack även till dessa Travlar bröder för deras insatser!

Travlarbröder – det är min förhoppning att vi träffas ofta framöver på Pubar, Fiske- & Kräftmötet, Oktoberfesten, Brasaftonen och Mellandagslunchen. Vi skall ha trevligt tillsammans och lyssna på varandras berättelser och minnen – och även sjunga en liten travlarvisa emellanåt!

Väl mött!

Leif Mazetti-Nissen, Hövding

Hövdingen Leif Mazetti-Nissen

Info

Publicerad av: Håkan Forseth
Publicerad: 2018-06-10 13:34
Senast ändrad: 2018-06-10 13:34

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg