Hela artikeln "Hövdingen har ordet 2017 nr 3

"Att icke  vara glädjedödare utan trevlig sällskapsmänniska" - är en central fodring på våra nya medlemmar i våra stadgar som man inte kan få dispens ifrån! Det är därför min och hela styrelsens målsättning att skapa möten där alla trivs och kan utveckla sina sällskapstalanger med fokus på sina och andras reseupplevelser.

Samtidigt representerar vi som medlemmar, förutom vårt gemensamma reeintresse, många olika delar av samhället med skiftande intressen och perspektiv. Därför är det naturligt att möteprogrammets innehåll kan upplevas attraktivt i olika grad av medlemmarna. De 'stora' mötena har ett starkare resefokus än pubarna, men dessa ger å andra sidan möjlighet till mycket uppskattad kamratlig samvaro. Båda mötestyperna behövs och den populära Oktoberfesten är väl närmast ett mellanting med stark Bayersk influens inklusive klubbmästarens välljudande mässingssextett.

Den här säsongen återupplivar vi också de gemensamma resorna, närmast i april 2018 till St Petersburg Eremitagets förnämliga konstskatter. Klubbens reseexpert Peter L har tagit fram ett mycket prisvärt förslag som vi hoppas ska locka många deltagare. Kort sagt, kom till klubbens möten och resor, delta och njut!

Bengt H Sjölund, Höfding

Hövdingen Bengt H. Sjölund

Info

Publicerad av: Håkan Forseth
Publicerad: 2017-12-31 12:12
Senast ändrad: 2017-12-31 12:12

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg