Hövdingen har ordet

Travlarbröder!
Vid det urtima medlemsmötet den 24 april i Lund presenterades den utsedda Valberedningens förslag till ny styrelse och detta godkändes helt och fullt av mötet.
Jag tackar särskilt för förtroendet att få träda in i Hövdingarollen. Efter ett konstituerande möte med den nygamla styrelsen är vi övertygade om att vi kan se fram emot ett fint samarbete och att vi kan arbeta effektivt mot gemensamma mål för Travellers Club i Malmö!

(mer)

Läs hela artikeln

Redaktören har ordet

Försommaren redan här – bedövande vacker med alla dessa nyanser hos syren, hägg, blommande äpple- och päronträd, kastanjer – och solen och värmen. Man ville helst att tiden skulle gör halt.
Så har klubben fått en ny hövding igen – själv har jag upplevt fyra. Sune Wetterlund (hövding 1970-1987) en fin äldre herre som alltid satt vid honnörsbordet i samband med möten, och när jag blivit invald satt jag bredvid honom en gång.

(mer)

Läs hela artikeln

Hövdingen har ordet

Bästa Travellers, Det här är mina sista hövdingaord uti HÄNT. Jag har nämligen valt att avböja omval vid kommande årsmöteshögtid.
Varför? Jo, jag har på de två och ett halvt år jag innehaft posten, insett att jag inte i längden är beredd att lägga det engagemang och den tid som krävs för att inneha detta ansvarsfulla fögderi i vår klubb.

(mer)

Läs hela artikeln

Redaktören har ordet

Vårvinterblomningen kom av sig – Bore slog till med full kraft – men det tillagande vårljuset rår inget väder på. Klubbträffarna lyste också upp när det var som mörkast – det värmande Mellandagsmötet, alla klapparna, rimmen, lyriken lite till nöds - inte lord Byronskt. Nils-Otto höll ett fint juletal till avecen inspirerat genom ett biskopsmöte där apanaget hade sina begränsningar.

(mer)

Läs hela artikeln

Hövdingen har ordet

"Att icke  vara glädjedödare utan trevlig sällskapsmänniska" - är en central fodring på våra nya medlemmar i våra stadgar som man inte kan få dispens ifrån! Det är därför min och hela styrelsens målsättning att skapa möten där alla trivs och kan utveckla sina sällskapstalanger med fokus på sina och andras reseupplevelser.

(mer)

Läs hela artikeln

Redaktören har ordet

Året och hösten har gått fort - på något vis fångat med den åldrande upplevelsen. Resuméer finner man överallt, vissa dock självskrivna i spänningen mellan en rundlagd uppåtkammad herre långt borta i en klaustrofobisk värld och hans motsvarande ljusmanige Mr President i en vidöppen fejkad värld. Måtte de hålla sig enbart till den verbala krigföringen och lämna oss övriga 7,3 miljarder människor och vår ömma planet i fred.

(mer)

Läs hela artikeln

Hövdingens högtidstal vid 80-årsjubileet

Ärade Jubelister!

Vi har idag samlats för att celebrera 80 årsjubileet för Travellers Club i Malmö! De kloka resenärer som bildade vår klubb 1936 var bl a majoren Wiktor Unander, professorn (och Sten Bromans pappa) Ivar Broman, lektorn Hugo Granvik och konsuln Herbert Dieden. Vår förste hedersmedlem var dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf, vars porträtt Ni kunde se i Bernadottesalongen, som vi passerade på väg in till middagen.

(mer)

Läs hela artikeln

Hövdingen har ordet

Jubileer, jubileer, jubileer…

Nu fyller Travellers’ Club i Malmö 80 år! Klubben har alltså uppnått samma aktningsvärda livslängd som den genomsnittlige svenske mannen. Från 1936, när en grupp storresenärer bildade vår klubb, och när varje längre utlandsresa, åtminstone utanför Europa, var ett hisnande äventyr, har den snabba utvecklingen lett till dagens stora reseutbud, inte bara av flyg i linjetrafik och av charterresor, utan av tema-, kultur- och äventyrsresor, ofta med synnerligen kunniga guider.

(mer)

Läs hela artikeln

Har du egna upplevelser att dela med dig av?

Skicka text och bilder till klubbmästaren

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg