Klubben Travellers’ Club i Malmö

Travellers’ Club i Malmö består av män som skaffat sig erfarenhet och kunskap om främmande länder och kulturer och som vill utbyta tankar och erfarenheter.
Klubben har till uppgift att främja sällskaplig sammanslutning mellan män, som rest eller vistats i utomeuropeiska länder, för att de må lära känna varandra och bliva i tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter.
Travellers’ Club i Malmö är Samlingspunkten för Glädjespridande Berättare om Främmande Kulturer.

Läs hela artikeln

Hövdingen har ordet

Jubileer, jubileer, jubileer…

Nu fyller Travellers’ Club i Malmö 80 år! Klubben har alltså uppnått samma aktningsvärda livslängd som den genomsnittlige svenske mannen. Från 1936, när en grupp storresenärer bildade vår klubb, och när varje längre utlandsresa, åtminstone utanför Europa, var ett hisnande äventyr, har den snabba utvecklingen lett till dagens stora reseutbud, inte bara av flyg i linjetrafik och av charterresor, utan av tema-, kultur- och äventyrsresor, ofta med synnerligen kunniga guider.

(mer)

Läs hela artikeln

Redaktören har ordet

Travellers’ Club i Malmö bildat 1936, årsbarn med sju travlarbröder. Annars ett år av mörknande horisonter, familjen Windsors sorger, Berlinolympiadens politiska skamvrå, depressionens följder, dock ännu en New Deal period med framtidstro. Berättarglädjen från resan denna gång blev större än vanligt och många ville deltaga – inte från 1936 där få av oss har minnen – snarare från vår nära tid.

(mer)

Läs hela artikeln

Hövdingens högtidstal vid 80-årsjubileet

Ärade Jubelister!

Vi har idag samlats för att celebrera 80 årsjubileet för Travellers Club i Malmö! De kloka resenärer som bildade vår klubb 1936 var bl a majoren Wiktor Unander, professorn (och Sten Bromans pappa) Ivar Broman, lektorn Hugo Granvik och konsuln Herbert Dieden. Vår förste hedersmedlem var dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf, vars porträtt Ni kunde se i Bernadottesalongen, som vi passerade på väg in till middagen.

(mer)

Läs hela artikeln

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg