Klubben Travellers’ Club i Malmö

Travellers’ Club i Malmö består av män som skaffat sig erfarenhet och kunskap om främmande länder och kulturer och som vill utbyta tankar och erfarenheter.
Klubben har till uppgift att främja sällskaplig sammanslutning mellan män, som rest eller vistats i utomeuropeiska länder, för att de må lära känna varandra och bliva i tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter.
Travellers’ Club i Malmö är Samlingspunkten för Glädjespridande Berättare om Främmande Kulturer.

Läs hela artikeln

Hövdingen har ordet

Bästa Travellers, Det här är mina sista hövdingaord uti HÄNT. Jag har nämligen valt att avböja omval vid kommande årsmöteshögtid.
Varför? Jo, jag har på de två och ett halvt år jag innehaft posten, insett att jag inte i längden är beredd att lägga det engagemang och den tid som krävs för att inneha detta ansvarsfulla fögderi i vår klubb.

(mer)

Läs hela artikeln

Redaktören har ordet

Vårvinterblomningen kom av sig – Bore slog till med full kraft – men det tillagande vårljuset rår inget väder på. Klubbträffarna lyste också upp när det var som mörkast – det värmande Mellandagsmötet, alla klapparna, rimmen, lyriken lite till nöds - inte lord Byronskt. Nils-Otto höll ett fint juletal till avecen inspirerat genom ett biskopsmöte där apanaget hade sina begränsningar.

(mer)

Läs hela artikeln

Kommande möten

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg