Klubben Travellers’ Club i Malmö

Travellers’ Club i Malmö består av män som skaffat sig erfarenhet och kunskap om främmande länder och kulturer och som vill utbyta tankar och erfarenheter.
Klubben har till uppgift att främja sällskaplig sammanslutning mellan män, som rest eller vistats i utomeuropeiska länder, för att de må lära känna varandra och bliva i tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter.
Travellers’ Club i Malmö är Samlingspunkten för Glädjespridande Berättare om Främmande Kulturer.

Läs hela artikeln

Hövdingen har ordet

"Att icke  vara glädjedödare utan trevlig sällskapsmänniska" - är en central fodring på våra nya medlemmar i våra stadgar som man inte kan få dispens ifrån! Det är därför min och hela styrelsens målsättning att skapa möten där alla trivs och kan utveckla sina sällskapstalanger med fokus på sina och andras reseupplevelser.

(mer)

Läs hela artikeln

Redaktören har ordet

Året och hösten har gått fort - på något vis fångat med den åldrande upplevelsen. Resuméer finner man överallt, vissa dock självskrivna i spänningen mellan en rundlagd uppåtkammad herre långt borta i en klaustrofobisk värld och hans motsvarande ljusmanige Mr President i en vidöppen fejkad värld. Måtte de hålla sig enbart till den verbala krigföringen och lämna oss övriga 7,3 miljarder människor och vår ömma planet i fred.

(mer)

Läs hela artikeln

Kommande möten

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg