Klubben Travellers’ Club i Malmö

Travellers’ Club i Malmö består av män som skaffat sig erfarenhet och kunskap om främmande länder och kulturer och som vill utbyta tankar och erfarenheter.
Klubben har till uppgift att främja sällskaplig sammanslutning mellan män, som rest eller vistats i utomeuropeiska länder, för att de må lära känna varandra och bliva i tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter.
Travellers’ Club i Malmö är Samlingspunkten för Glädjespridande Berättare om Främmande Kulturer.

Läs hela artikeln

Hövdingen har ordet

Travlarbröder!
Vid det urtima medlemsmötet den 24 april i Lund presenterades den utsedda Valberedningens förslag till ny styrelse och detta godkändes helt och fullt av mötet.
Jag tackar särskilt för förtroendet att få träda in i Hövdingarollen. Efter ett konstituerande möte med den nygamla styrelsen är vi övertygade om att vi kan se fram emot ett fint samarbete och att vi kan arbeta effektivt mot gemensamma mål för Travellers Club i Malmö!

(mer)

Läs hela artikeln

Redaktören har ordet

Försommaren redan här – bedövande vacker med alla dessa nyanser hos syren, hägg, blommande äpple- och päronträd, kastanjer – och solen och värmen. Man ville helst att tiden skulle gör halt.
Så har klubben fått en ny hövding igen – själv har jag upplevt fyra. Sune Wetterlund (hövding 1970-1987) en fin äldre herre som alltid satt vid honnörsbordet i samband med möten, och när jag blivit invald satt jag bredvid honom en gång.

(mer)

Läs hela artikeln

Kommande möten

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg