f. Hövdingen Arne Zettersten har avlidit.

Det är med mycket stort beklagande vi konstaterar att vår mångårige Hövding, lärdomsgiganten, professor Arne Zettersten den 21 september, avlidit till följd av sin svåra sjukdom.

Vi lyser frid över hans minne.

Styrelsen

Läs hela artikeln

Hövdingen har ordet

Travellers’ Club i Malmö består av män som skaffat sig erfarenhet och kunskap om främmande länder och kulturer och som vill utbyta tankar och erfarenheter.  

 

Klubben är den sammanslutning där framtiden alltid kommer först och styrelsen har därför tillsatt en Framtidsgrupp, som lagt fram ett förslag ang. klubbens inriktning och organisation, vilket Styrelsen nu fastlagt. Dux emeritus, Bo Adamson har varit ledande

arbetsmyra. Den nya ”HÄNT”, i nytt format med betydligt större innehåll, är det första synliga

resultatet. Det är främst fyra områden där Nystarten kommer att märkas: aktivt sökande efter

nya kvalificerade medlemmar, ny, utökad hemsida, fler medlemmar i styrelsearbete, nyordning

i samlingar och arkiv. Vi eftersträvar att delar av samlingarna skall visas på ett utställningsmässigt sätt, till glädje för dem som besöker klubblokalen.

Travellers’ Club i Malmö är Samlingspunkten för Glädjespridande Berättare om Främmande Kulturer

Läs hela artikeln

© 2005-2016 Travellers' Club i Malmö

Hövding: Bengt H Sjölund

Klubbmästare: Gunnar Dahlberg